VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Vị trí Nơi làm việc Hạn tuyển

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 30/11/2019

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 30/11/2019

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 30/11/2019

CHUYÊN VIÊN CONTENT TIẾNG ANH

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 30/11/2019

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 15/08/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 15/08/2019

NHÂN VIÊN SALE TOUR

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 30/06/2019

NHÂN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 30/06/2019

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 30/06/2019

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân 30/06/2019