NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Địa chỉ: Hà Nội

Nơi làm việc: 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Lương: Thỏa thuận

Yêu cầu:

Nhiệm vụ: