NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Địa chỉ: Hà Nội

Nơi làm việc: 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Lương: 10.000.000đ - 15.000.000đ

Yêu cầu:

Nhiệm vụ: